הקודם
אושפלו כנפיים מהיר
"לחם" בשר וחצילים שהוא בכלל לא לחם..